Service

BusinessCard erbjuder en tjänst på Internet som gör det möjligt att beställa 100 visitkort för 333 kr
med mycket hög kvalité

Vår service inkluderar

 • Onlineservice
 • Order 24/7
 • Tryck 4-färg
 • 2-sidor
 • frakt
 • faktureringsavgift*

Hur många gånger ni vill, till hur många ni vill.

Vi upprättar ett konto och visitkortsoriginal på Internet. Ni loggar in, skapar och ändrar uppgifterna till alla medarbetare. Ingen begränsning i antal medarbetare. Alla ändringar är online och korrektur går att hämta i PDF-format för utskrift.

 • Rationell hantering
 • Uppgifter ändras online
 • Kontroll på formgivningen efter företagets profil
 • Abonnemanget ger tillgång att beställa dygnet runt
 • Systemet ger smart logistik och sparar mycket tid
 • Vi ansvarar för tekniken, logistiken, tryck och leverans
 • Ni beställer när det behövs
Abonnemanget löper årsvis med kalender år och uppsägningstiden är en månad - det vill säga att uppsägning skall göras senast 30 november för nästkommande år.
Årsavgift är 395 kr/år, (295 kr/år för dotterbolag), se priser.

*Faktura till koncern med dotterbolag, ingen faktureringsavgift.
*Undantaget koncern med krav på separat faktura till respektive dotterbolag.