Logistik

Vår tjänst Visitkort-Online är ett perfekt exempel på bra logistik

Vi använder smart tekniken som ett verktyg för att förenkla hela processen.

  • Effektiva inköp
  • Leverans där det behövs
  • Loggbok – Sök och gruppera
  • Statistik – Vem har beställt, vem har inte?
  • Separerat innehåll från utformning – smartare uppdatering

brain 362x161 clean - Logistik