Businesscard Sweden AB

Businesscard upphör med sin verksamhet

Businesscards alla tjänster överlåts till PRinfoParitas A/S i Danmark. Alla med abonnemang fortsätter i samma datamiljö och oförändrad för användarna. Skillnaden är att faktureringen kommer från PRinfoParitas och kommer att vara utan moms enligt momsregler i EU.

Businesscard tackar alla kunder och hoppas att denna lösning skall passa.